DC29: Hạc tấn nhắm mắt, nhảy

Hạc tấn nhắm mắt, nhảy. Chuyển khí dương thăng lên đầu, âm giáng xuống chân. Để áp huyết lên. Như vậy là sau khi tập hạc tấn mở mắt để áp huyết hạ thì tập bài này để áp huyết lên. Nếu thấy vẫn không lên được thì vừa Hạc tấn nhắm mắt, vừa nhảy. Chụm 2 tay lại, Đứng hạc tấn mở mắt cho vững đã rồi mới nhắm mắt. Cuốn lưỡi ngậm miệng. Nhảy, Đếm đến 30 thôi. Đổi chân. Đứng cho vững rồi mới nhắm mắt, nhảy. Mục đích: chữa rối loạn tiền đình, virus trong tai, chóng mặt. Khí huyết đều hư, khí hư thì thanh dương không lên được não, huyết hư thì não không được nuôi dưỡng đều gây nên Chóng mặt