DC28: Hạc tấn nhắm mắt

Hạc tấn nhắm mắt. Chuyển khí dương thăng lên đầu, âm giáng xuống chân. Để áp huyết lên. Như vậy là sau khi tập hạc tấn mở mắt để áp huyết hạ thì tập bài này để áp huyết lên. Nếu thấy lên quá thì lại mở mắt cho nó hạ. Chụm 2 tay lại, Đứng hạc tấn mở mắt cho vững đã rồi mới nhắm mắt. Cuốn lưỡi ngậm miệng. Đếm đến 30 thôi. Đổi chân. Đứng cho vững rồi mới nhắm mắt. Mục đích: chữa rối loạn tiền đình, virus trong tai, chóng mặt.