DC27: Hạc tấn mở mắt

Hạc tấn mở mắt. Năm ngón tay chụm lại như mỏ con hạc, nên gọi là hạc tấn. Đứng một chân, chân trái co lên, đùi ngang với hông, chân này song song với chân kia, ngón chân chỉ xuống đất. Cuốn lưỡi, ngậm miệng. Đứng 1 chân mỗi bên 1 phút
Mục đích điều chỉnh thăng bằng bán cầu não, làm hạ áp huyết, khám biết chân nào yếu do thần kinh nửa bên đầu yếu làm mất thăng bằng, người áp huyết cao mất thăng bằng bán cầu não phải tập bài này nhiều hơn, thời gian lâu hơn.