Giới Thiệu

 

Phương pháp tự học chữa khỏi tất cả mọi bệnh, trừ bệnh lười


Muốn biết bệnh gì cần phải khám bệnh bằng máy đo áp huyết và 
máy đo đường so sánh với tiêu chuẩn tuổi :
Học và thực hành cần phải có máy đo áp huyết và máy đo đường, Chỉ cần học và áp dụng hết tài liệu này sẽ giỏi :
Căn bản là điều chỉnh Khí lực, máu, và đường  bằng tập luyện khí công, ăn uống cho áp huyết lọt vào tiêu chuẩn thì khỏi bệnh.

 

Tiêu chuẩn đường-huyết:

Bụng đói từ 100-140mg/dL (6.0-8.0mmol/l)

Khi no 140-200mg/dL (8.0-11.0mmol/l)

kc2

Sự hấp thụ và chuyển hóa phải thuận theo ngũ hành tạng phủ, nói theo tây y là hệ tiêu hóa trao đổi chất trước khi ăn và sau khi ăn giữa các cơ quan gan mật, bao tử và lá mía phải đồng bộ.

Khi đo áp huyết trước khi ăn, ở tay trái, số đo áp huyết chỉ chức năng hoạt động của lá mía và bao tử, chưa làm việc phải thấp hơn kết qủa số đo ở tay phải, liên quan đến chức năng hoạt động của gan mật, đang làm việc chuẩn bị tiết chất chua và mật cho bao tử biết đói, nên áp huyết ở tay phải cao hơn tay trái.

Sau khi ăn thì bao tử chứa đầy thức ăn, đã được trợ giúp của những men tiêu hóa do gan mật cung cấp, nên bao tử bắt đầu co bóp làm việc, nên sau 30 phút ăn xong thì đo áp huyết bên tay trái phải tăng lên, nhưng gan mật được nghỉ ngơi nên áp huyết bên tay phải lại trở về bình thường thấp hơn tay trái. Nhưng dù nghỉ ngơi hay đang làn việc, áp huyết thấp nhất và cao nhất vẫn nằm trong tiêu chuẩn.

Cùng lúc, trước khi ăn thử tiểu đường nằm trong tiêu chuẩn khi bụng đói từ 6.0-8.0mmol/l. Sau khi ăn 30 phút đo đường lại nằm trong tiêu chuẩn 8.0-12.0mmol/l.

Nếu theo dõi cuộc thử nghiệm cứ sau 2 gìờ đo áp huyết và đo đường lại sẽ thấy áp huyết tay trái xuống dần, và độ đường trong máu xuống trở lại…. cho đến khi bụng đói trước bữa ăn sau, thì áp huyết và đường xuống thấp lọt vào tiêu chuần. Đó là chức năng hấp thụ và chuyển hóa tốt.