Thập Toàn Đại Bổ – Phục Hồi Khí Huyết Cho Cơ Thể Suy Nhược

Các chứng của tâm, tỳ không đủ, khí huyết của 5 tạng đều tổn thương, tự ra mồ hôi, sợ lạnh,mình nóng, lưng đau, tứ thời cảm mạo, hâm hấp sốt, lao thương phát nhiệt.