Kỷ Cúc Địa Hoàng Hoàn – Thuốc Bổ Chữa Bệnh & Phòng Bệnh Cho Người Lớn Tuổi

Tư thận dưỡng can, ích tinh minh mục. Thích hợp dùng cho can thận âm suy hư: rối loạn tiền đình, chóng mặt ù tai, mắt sợ ánh sáng, gặp gió chảy nước mắt, mắt nhìn không rõ mọi vật.