DC23: Dịch Cân Kinh 2 Nhịp

Dịch cân kinh 2 nhịp (tập 10 lần), Mục đích nâng hạ gót chân, và cong ngón chân là kích thích 2 mạch Âm-Dương Kiều Mạch trong Kỳ Kinh Bát Mạch nối Tâm-Thận, nhưng bàn tay vẫn duy trì thông 2 mạch âm-dương duy mạch. Tất cả đều điều chỉnh lại hệ thống thăng bằng thần kinh trong bộ đầu, làm nở bắp chân, mạnh 2 chân và tìm biết chân nào yếu chân nào mạnh.