DC24: Dịch Cân Kinh 4 Nhịp

Dịch cân kinh 4 nhịp (Tập 10 lần), Cũng giống 2 nhịp thông âm-dương duy mạch, âm-dương kiều mạch, nhưng còn có công dụng trao đổi âm-dương Tâm-Thận, điều hòa hỏa-thủy, ép được bắp chân thông máu xuống chân chữa bệnh phình hay hẹp tĩnh mạch chân, thần kinh tọa, gót chân, bàn chân, ngón chân, đầu gối, tăng lực làm mạnh cho 2 chân và điều chỉnh thăng bằng âm-dương cho cơ thể.