Câu hỏi 253 : Khi người ta bị thiếu máu, đo áp huyết tay phải thường thấp so với tiêu chuẩn, nhưng uống thuốc bổ máu bị táo bón, người nóng, mất ngủ ?

Con xin hỏi thầy ?

Khi người ta bị thiếu máu, đo áp huyết tay phải thường thấp so với tiêu chuẩn của khí công y đạo mà uống thuốc bổ máu Vitamin 3B thường bị táo bón, cảm thấy mất ngủ nếu uống về buổi tối, có người còn thấy nóng nữa ?

Xin cảm ơn thầy !

Trả lời :

1-Khi thiếu máu, chính là thiếu máu dự trữ trong gan, không đủ máu cung cấp cho tim tuần hoàn nên áp huyết tay phải thấp hơn tay trái.

2-Uống 3B hay B12 là để bổ máu, khi cơ thể tăng máu thì sẽ tăng nhiệt, còn bổ khí đâu ?

3-Khí có hai loại, làm tăng áp huyết, làm giảm áp huyết, làm tăng nhiệt, làm hạ nhiệt, làm táo bòn, làm tiêu chảy.

a-Vậy khi táo bón, và người nóng, thì phải tập bài Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng 200 lần sau mỗi bữa ăn 30 phút.

b-Khi tiêu chảy, người lạnh, áp huyết thấp thì phải tập bài Nạp Khí Trung Tiêu 5 lần sau mỗi bữa ăn 30 phút.

4-Mất ngủ cũng có hai loại nên cũng có hai cách thở thiền đễ chữa bệnh mất ngủ :

a-Mất ngủ do áp huyết cao, hay do cơ thể nóng, nhiệt : Nằm tập thở thiền ở Đan Điền Tinh.

b-Mất ngủ do áp huyết thấp, người lạnh : Nằm tập thj ở thiền ở Đan Điền Thần.

Còn kỹ thuật tập thở chữa bệnh mất ngủ dù thở ở Đan Điền nào cũng áp dụng theo hướng dẫn trong bài : Câu hỏi 250 : Điều chỉnh áp huyết và tập thở thiền để chữa bệnh mất ngủ.

Thân

doducngoc