Câu hỏi 71 : Cầu ơn trên được hướng dẫn tự chữa khỏi bệnh đau đầu gối 10 năm

Thưa thầy, xin gửi thư này cảm tạ ân đức của thầy đã truyền đức tin cho con, nhân đọc qua net những thư của bệnh nhân gửi đến thầy, trong đó có bức thư kể lại chuyển bệnh nhân được ơn trên dạy cho cách tự chữa.

http://nghiepbenh.wordpress.com/2010/09/29/bai_21/#comment-4

Con bị đau đầu gối đã mười năm nay đi đứng khó khăn đến phải nghỉ việc về hưu sớm vì không đứng nổi. Con thấy bệnh nhân được điểm dạo Mật tông và được tự chữa nhưng không biết phải tụng chú mật tông ra sao và cũng nghĩ mình đức mỏng chắc cũng không được ân điển nhưng cứ thành tâm cầu Phát Bà Quán Âm và sáng hôm qua tự nhiên lúc ngủ dậy có một lưc thúc con tự xoa nắn đầu gối rất mạnh đến không cưỡng nổi, con lạ lắm nhưng trong tâm tư như chắc đấng tiên lành đã giúp mình, sau đó tự nhiên con chạy vòng quanh phòng ngủ vòng tròn rất nhanh và xoay tròn thật nhanh nhưng sao lòng thấy vui và không mệt không đau. Con thắp nhang tạ Phật Bà và sáng hôm nay phép lạ lại xảy ra, lần này lạ hơn, lại có lực mạnh bắt con tự xoa bóp đồng thời trong tâm như có lời dẫn độ : vuốt từ đây đến đây thôi 20 lần làm mỗi ngày, chân này thì tả nhé, chân này thì bổ và con nghe trong tâm như vía mình cũng trả lời: dạ con nghe. Thật lạ quá thưa thầy, bây giờ thì con tin là có Đấng Linh Thiêng cảm nhận lời cầu khẩn và giúp đời.

Con xin cảm tạ thầy đã dùng e – mail để truyền dạy đức tin cho mọi người và xin chuyển tin này đến các bệnh nhân. Con nguyện trong tâm từ nay sẽ tìm cách giúp đỡ mọi người và chuyên tâm cầu cho mọi người bớt tai nạn.

tuyet