DC 19: Cúi ngửa cột sống 2 nhịp – Khí Công Y Đạo – Thầy Đỗ Đức Ngọc

Cúi ngửa cột sống 2 nhịp (tập 10 lần) làm thông khí huyết vào cột sống, nới lỏng đĩa đệm để dẫn khí huyết vào phục hồi lại đĩa đệm và đưa khí huyết lên đầu, chữa bệnh đau lưng do thoái hóa cột sống, đĩa đệm, gai cột sống, lệch cong vẹo cong cột sống về phía trước hay phía sau.
Bài này làm thông 2 mạch Nhâm-Đốc trong Kỳ Kinh Bát Mạch.