Viên Nang Cốt Long – Thuốc Viêm Khớp Dạng Thấp

Tán hàn chỉ thống, hoạt huyết trừ phong, cường cân kiện cốt.