Viên Bổ Máu Bát Sâm (Bát Trân Hoàn) Giúp Bổ Sung Khí Huyết

Chủ trị viên bổ khí ích huyết cho người thiếu máu, cơ thể gầy yếu suy nhược, phụ nữ kinh nguyệt ít, sắc kinh nhợt, bế kinh, thở ngắn, đánh trống ngực.