Posted in Nhân quả Tinh Khí Thần

Ứng dụng Luật Nhân Qủa theo phương pháp chữa bệnh Tinh-Khí-Thần, và hậu qủa của những người không tin luật Nhân-Qủa

A-Luật Nhân Qủa của con người : Mọi người thường hiểu lầm luật Nhân-Qủa là luật của Đạo Phật. Thật…

Posted in Hỏi Đáp Kinh nghiệm

Quy luật nhân-quả, vô thường trong Khí Công Y Đạo

  Sức đề kháng của cơ thể liên quan đến đường có biên độ biến đổi từ thấp lên cao,…