Posted in Áp Huyết Áp huyết cao Chân Tay Đau Khớp Tay Chân Máu Tiểu Đường Đường Huyết

Cách chữa bệnh cao huyết áp và tiểu đường loại 2 trên 10 năm, ngủ dậy tê chân tay

Thưa Thầy: 1) Tôi, 75 tuổi, bệnh cao huyết áp và tiểu đường loại 2 trên 10 năm, đang uống…

Posted in Áp Huyết Áp huyết thấp Chân Tay Đau Hỏi Đáp Máu thấp

Cách chữa bệnh áp huyết thấp, mệt, tê hai tay

Con có gặp trường hợp một bác 60 tuổi bị huyết áp thấp, hai tay tê suốt ngày và hay…