Cốm Ích Mẫu Thảo Chính Hiệu Đồng Nhân Đường Bắc Kinh

Chủ trị: Chứng huyết ứ gây ra: kinh nguyệt không đều, hành kinh đau bụng, lượng ít màu sậm.