Tuyến Giáp Archive

Latest Posts

Cách chữa bệnh tuyến giáp đã mổ

Kính gửi thầy Ngọc, Ba của con ở Việt Nam bị bệnh tuyến giáp đã phải mổ 2 bên, tiếng nói khàn, người vẫn nóng, 2 tay run, rất khó ngủ, rất mong thầy chị giúp cách ăn uống. Cảm ơn