Tóc Archive

Latest Posts

Cách chữa rụng tóc, ăn không tiêu đầy hơi, nóng tính

Thưa thầy Đỗ Đức Ngọc! Tình cờ con biết được trang web của thầy vào một buổi tối xem bài chướng bụng khó tiêu, con cảm thấy rất tin tưởng. Hôm nay con viết email riêng cho thầy, kính nhờ thầy

Cách chữa bệnh rụng tóc

Thưa bác, Cháu tên là Bắc, cháu bị bệnh rụng tóc đã lâu lắm rồi. Xin bác giúp cháu, cháu đã từng cầu nguyện hằng đêm cho cháu có lại mái tóc năm xưa của cha mẹ sinh ra. Thưa bác