Tiền Mãn Kinh Archive

Latest Posts

Đau nhức thần kinh gân cơ và tiền mãn kinh

Nữ bệnh nhân Québecoise 54 tuổi, khai bệnh đau nhức thần kinh gân cơ và tiền mãn kinh Cách Khám Bệnh : Xét theo tứ chẩn : Vọng (nhìn) mặt đỏ, người mập, bụng dưới to chèn động mạch háng Văn