Posted in Áp Huyết Áp huyết thấp Hỏi Đáp Hồng Cầu - Bạch Cầu - Tiểu Cầu Khí Huyết Máu Máu thấp Tiểu Cầu Đường Huyết

Cách chữa bị xuất huyết giảm tiểu cầu ở trẻ em 2 tuổi

Kính chào Thầy Con có đứa con 2 tuổi bị xuất huyết giảm tiểu cầu, chỉ còn dưới 100. 000,…

Posted in Áp Huyết Hỏi Đáp Hồng Cầu - Bạch Cầu - Tiểu Cầu Khí Huyết Máu Tiểu Cầu Đường Huyết

Cách chữa bệnh tụt tiểu cầu

Thưa thầy! Con bị mắc bệnh tụt tiểu cầu quá mức. Qua tìm hiểu con thấy bệnh này rất nghiêm…