Posted in Ăn Uống Áp Huyết Chân Tay Đau Hỏi Đáp Khí Huyết Lipid Máu Mệt Mỏi Thiếu Máu Tiểu Đường Đường Huyết

Cách chữa bệnh tiểu đường, nhức sau ót, mất ngủ, tay chân nóng phừng

Kính thầy, Cho phép con được hỏi bịnh giúp cho Mẹ của người bạn. Cô ấy năm nay 55 tuổi…

Posted in Áp Huyết Áp huyết cao Lipid Đàm

Bệnh lipid-huyết tăng và cách chữa bệnh thuộc đàm theo Khí Công Y Đạo

Khi thử máu phát hiện Lipid-huyết tăng có nghĩa là cơ thể dư những chất Triglycérid, Cholesterol, Phospholipid, rất thường…