Giới thiệu Archive

Latest Posts

Hà Đồ Lạc Thư Trên Mặt

Hà Đồ Lạc Thư Trên Mặt 1. (tăng dương) Số 1 Số 3 bên trái Số 7 bên phải Số 5 Số 8 bên trái Số 6 bên phải Số 9 Day theo số thứ tự từ 1 đến 9 Các số

Huyết áp tiêu chuẩn KCYD

Huyết áp tiêu chuẩn KCYD -Giai đoạn học các bài tập thể dục khí công từ đầu đến cuối, giúp cơ thể có đủ khí lực thúc đẩy máu tuần hoàn. Dùng máy đo áp huyết, đo ở hai tay, vào

Khí Công Y Đạo Là Gì?

Khí Công Y Đạo Là Gì? KCYĐ chính là tinh hoa người Việt do thầy Đỗ Đức Ngọc sáng lập. Phương Pháp Học và Hành môn Khí Công Y Đạo thế nào cho có kết qủa. Kính chào Thầy Đỗ Đức Ngọc