Dị Ứng Archive

Latest Posts

Cách chữa hắt hơi sổ mũi dị ứng

Thưa Thầy, Tụi con xin giới thiệu với thầy là túi còn may mắn sang Toronto chơi du lịch, vô tình gặp tờ báo cũ, đã liên lạc được với thầy Tư, và đã học được những bài học và bài

Cách chữa bệnh dị ứng phấn hoa

Kính thưa Thầy, Con rất hân hạnh được chính Thầy trả lời và rất cảm ơn Thầy. Con xin nói một chút về cơ duyên nào đã đến với những film mà Thầy đã hướng dẫn mọi người. Con tên Nghiêm,

Cách chữa dị ứng hắt hơi sổ mũi, Dị ứng ngứa mũi, mắt, mặt nhất là về đêm

Câu hỏi 1 : Thưa Thầy, Cách đây khoảng 4 năm trước có dịp qua Canada, con được Thầy chữa cho con khỏi đau bàn tay bên phải, con rất cám ơn Thầy. Nay con biết được website của Thầy, con