Dời Leo (Zona) Archive

Latest Posts

Cách chữa bệnh Dời Leo (Zona)

Kính thưa Thầy. Ở Việt nam thường gặp bệnh mà dân gian gọi là”Dời leo”, khi vô bệnh viện khám,bác sĩ gọi bị nhiễm virus .Xin Thầy cho biết bệnh này nguyên nhân và cách chữa trị. Chân thành cám ơn