Posted in Ăn Uống Bao Tử & Tiêu Hóa Chân Chân Tay Đau Gầy Yếu - Kén Ăn Mệt Mỏi Tiêu Hóa Đường Ruột - Tiêu Hóa

Cách chữa bệnh suy yếu của người già, ăn ít, táo bón, chân đau

Thưa Thầy Mẹ tôi 90 tuổi ở VN hơn 2 tháng nay chân đau đi lại khó khăn. BS tới…

Posted in Ăn Uống Bao Tử & Tiêu Hóa Gầy Yếu - Kén Ăn

Cháu bé 7 tuổi sinh thiếu tháng kén ăn, gầy yếu không lên cân

Hỏi: Thưa thầy, Con có vô internet để xem phương pháp chữa bệnh của thầy và rất tâm đắc với…