Monthly Archive:: February 2016

Latest Posts

Áp Huyết

Áp Huyết

Hướng dẫn KCYD

Hướng dẫn KCYD 2-Giai đoạn học Khí Công Y Đạo kế tiếp, khi một người có đủ khí như các nhà thể dục thể thao, những người học võ, học khí công…họ cũng vẫn bị bệnh, không phải do thiếu khí,

Huyết áp tiêu chuẩn KCYD

Huyết áp tiêu chuẩn KCYD -Giai đoạn học các bài tập thể dục khí công từ đầu đến cuối, giúp cơ thể có đủ khí lực thúc đẩy máu tuần hoàn. Dùng máy đo áp huyết, đo ở hai tay, vào

Khí Công Y Đạo Là Gì?

Khí Công Y Đạo Là Gì? KCYĐ chính là tinh hoa người Việt do thầy Đỗ Đức Ngọc sáng lập. Phương Pháp Học và Hành môn Khí Công Y Đạo thế nào cho có kết qủa. Kính chào Thầy Đỗ Đức Ngọc